หัวใจของการเดินทาง

กว่าจะถึงปลายทาง
“ชีวิตต้องเจอบทเรียนนานา”
บางครั้งถึงกับร้องไห้
บางคราวถึงกับสิ้นหวัง
แต่ด้วยกัลยาณมิตรถึงผ่านมาได้
การเดินทางกำลังใจ คือสิ่งจำเป็น
และคนข้างกาย คือ สิ่งสำคัญ