สิ่งที่ตาเห็น…อย่าเพิ่งสรุปว่ามี
สิ่งที่คนรับว่าดี…อย่าเพิ่งเห็นด้วย

Comments

comments