เรื่องที่ผ่านไปแล้ว มันก็ผ่านไปเหมือนวันวาน
อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย…
คำสอนของหลวงปู่ชา

19

Comments

comments