กันยนมิตร

วันนี้ได้มีโอกาสฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ  พอจำมาได้ว่า เครื่องมือแห่งความสำเร็จในการบรรลุธรรม หรือให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งใดนั้น เครื่องมือที่สำคัญนั้นก็คือ การมีกัลยาณมิตร ที่ดี จะเป็นทั้งแรงผลักดันเรา แรงสนับสนุนเรา แรงฉุดเราให้ไปสู่เป้าหมายและก้าวไปอย่างมั่นคง…

Comments

comments