เผื่อโดนใจ ใครสักคน

ที่มึง…คิดอยู่…ทำอยู่…
การแบ่งพรรค แบ่งพวก อิจฉา ริษยา
มันไม่ใช่ ตัวตน มึงหรอก
ตัวจริง ใจจริง มึงไม่มี สิ่งเหล่านี้ อย่าให้มันชนะ…
อ.โร์ท วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา