3

เพื่อนแท้ ทุกลมหายใจ…

เราทุกคนย่อมมีเพื่อนแท้

เพื่อนแท้ที่อยู่กับเราทุกเวลาตลอดชีวิต

คือ “ลมหายใจ”…

การดูแลเพื่อนแท้ของเรา …. คือการฝึกหายใจให้มีคุณภาพ

“ปาฏิหาร์ยแห่งลมหายใจ”

กิจกรรมฝึกการหายใจแบบชิว ๆ ด้วยสติ และจิตใต้สำนึก โดย จีรังรีทรีต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ