มีใครไม่เคยบ่นว่า “เหนื่อย” บ้าง

คุณ….เหนื่อยกับงานหรือเหนื่อยกับคน…

คติธรรมสอนไว้ว่า….

คำคม

เหนื่อยกับงาน ต้องอดทน…

เหนื่อยกับคน ต้องอดกลั้น…

แล้วตอนนี้คุณเหนื่อยกับคน หรืองาน

หากคุณเหนื่อยใจแล้ว ก็ละและลามันออกไปค่ะ

ตัดที่ต้นเหตุ จะหมดทุกข์