ถ

เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว   แหนงหนี

หาง่าย หลายหมื่นมี   มากได้

เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี  วาอาตม์

หายาก ฝากผีไข้  ยากแท้จักหา…

โคลงโลกนิติ “เพื่อนกิน หาง่าย เพื่อนตาย หายาก”

Comments

comments