โปรดมองให้ลึก

อย่ารีบร้อน
ด่วนสรุปใครด้วยเหตุผลที่เบาบางเกินไป..

วันหนึ่ง ถ้าพบความจริงว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
เราจะเสียใจ

บทเรียนสอนใจจากนกจอมมุด