การแผ่เมตตานี้
เป็นการสร้างบริวาร
เมื่อโยมอธิษฐานจิต จะสร้างอะไร
สิ่งที่โยมแผ่ไป
จะกลับมาช่วยโยมเอง
นี่คือ “””ความลับ””” แห่งบุญกุศล

โอวาทธรรม หลวงปู่โต

rrem

Comments

comments