14

อย่าเสียเวลาไป “อิจฉาชีวิตคนอื่น”

แต่จง “ใช้ชีวิตให้สดชื่น” แล้วให้ “คนอื่นอิจฉา”

จาก นกกระแตหัวเทา

Comments

comments