ปญฺญา โลกสุมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

-พุทธสุภาษิต จากวัดห้วยบง-

#ทัวร์วัดไทยเรียนรู้หลักธรรม
#วัดห้วยบง
#พุทธสุภาษิต

การเดินทางไปวัดห้วยบง