สิ่งที่ขาด สิ่งที่มี สิ่งที่ดี

บางครั้ง เรามองหา “สิ่งที่ขาด”
จนพลาด “สิ่งที่มี”
และ
บางครั้ง ก็เฝ้าหา “สิ่งที่ดี”
จนทำให้ “สิ่งที่มี” นั้นหายไป….

#คติธรรม
#คำคม
#ข้อคิดเตือนใจ
#ข้อคิด
#ทัวร์วัดไทย
#ทัวร์วัดไทยฝากคิดเตือนใจ