“ถ้าต้องพูดกับคนทุกคนแล้ว …คงไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแน่…”
“..ไม่กินก็อยาก ไม่ปากก็ใจ สารพัดยัดเข้าไป”
“ถ้าเจ็บท้องไม่ร้องหาใคร นอนอยู่ในป่าช้าผู้เดียว..”
“การเห็นเป็นเหตุแห่งการคิด การคิดเป็นเหตุแห่งการเห็น.ถ้าคิดดีก็เป็นทางเย็น ถ้าคิดไม่เป็นก็เย็นสบาย…”
“…ตายเป็นเหม็นเน่า เราเขาเหมือนกัน..อยู่ไปทุกวัน ใครได้ก็ดี ใครมีก็ได้…”


พระนิพพาน ..ความรู้พิเศษ…
พระนิพพานเปรียบเหมือนคุณของอากาศ ..อธิบายว่า…
อากาศมีคุณ ๑๐ ประการ
๑.ไม่รู้จักเกิด
๒.ไม่รู้จักแก่
๓.ไม่รู้จักตาย
๔.ไม่กลับเกิดอีก
๕.ไม่จุติ
๖.ใครจะข่มเหงลอบลักเอาไปไม่ได้
๗.เป็นของดำรงสภาพไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไร
๘.สำหรับฝูงนกบินไปมา
๙.ไม่มีอะไรมากางกั้น..แล
๑๐.ที่สุดไม่ปรากฏ

หลวงพ่อเกษม เขมโก
สุสานไตรลักษณ์
อ.เมือง จ.ลำปาง

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระเถระและเกจิอาจารย์ ผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร ปลีกวิเวก พุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระเถราจารย์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทย และมีผู้มีความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

Comments

comments