ธรรมะมหามงคล

ศีล ไม่ได้อยู่ที่พระ
ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด
เงิน ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐี

ศีล อยู่ที่กายใจของเรา
ธรรมะ อยู่ที่สติ
เงิน อยู่ที่มีความขยัน