คราใดจังหวะชีวิตเริ่มเลือนลาง
มองไปทางไหนมีแต่เมฆหมอกมรสุม
ครานั้นจงเติมเต็ม “สติ”
ลงไปให้พรั่งพร้อม
เดินไปตามเสียงของหัวใจ
อย่ามั่วไปหวังพึ่งโชคชะตา
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เลย…

#คติธรรมจากวัด

#ทัวร์วัดไทยเรียนรู้คติธรรม

#วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์