สามัคคี

สามัคคี ดีเลิศ ก่อเกิดผล
สพสุขล้นพ้นภัยอันใหญ่หลวง
ดั่งฝูงนกถลกข่ายสบายทรวง
ไม่ติดบ่วงล่วงได้เพราะใจเดียว
เหมือนเฉกเช่นเส้นเชือกสอดเสือกสวม
หลายเส้นรวมร่วมกันจึงพลันเหนียว
มัดของใหญ่ได้สบายเพราะหลายเกลียว
หายหวาดเสียวเหนี่ยวรั้งสมหวังเอย…

#คติธรรม
#คำสอน
#ข้อคิด
#ทัวร์วัดไทย
#วัดแจ้งลำหิน

สามารถติดตามข้อคิด คติธรรมดี ๆ ได้ที่ Instagram @tourwatthai