หัวใจของการเดินทาง
กว่าจะถึงปลายทาง
“ชีวิตต้องเจอบทเรียนนานา”
บางครั้งถึงกับอร้องไห้…
บ้าคราวถึงกับ สิ้นหวัง…
แตด้วยกัลยาณมิตร ถึงผ่านมาได้
การเดินทางกำลังใจ คือสิ่งจำเป็น
และคนข้างกาย คือสิ่งสำคัญ….

#คติธรรม
#คำสอน
#ข้อคิด
#ทัวร์วัดไทย

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments