จงเชื่อมั่นและศรัทธาใน
“พลังแห่งความดี”
เพราะเมื่อเราทำความดี สิ่งดีดี จะกลับมาหาเราเสมอ

#ทัวรวัดไทยเรียนรู้หลักธรรม
#คติธรรมจากวัดช้าง
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง

Comments

comments