อตฺตนา โจทยตฺตานํ
จงเตือนตนด้วยตนเอง
Be your own instructor.
ตนเตือนตนขอตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
อย่าแชเชือนรีบเตือนตนให้พ้นภัย

#ทัวรวัดไทยเรียนรู้หลักธรรม

#คติธรรมจากวัดช้าง

#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดช้าง (วัดช้างให้) อ่างทอง

Comments

comments