ชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นสิ่งที่แน่นอน
ต้องละ ความชั่ว
หมั่นทำความดีเอาไว้
เกิดมาทั้งที
เอาดีให้ได้
จะตายทั้งที
ฝากดีเอาไว้

#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

#ข้อคิดเตือนใจ