คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

พรสวรรค์ หรือจะสู้ พรแสวง
นั่งคอยสวรรค์มอบให้
โดยไม่มีใครแสวงหาก่อน
ไม่มีใครช่วยหรอก

#คติธรรมจากวัดพุทไธสวรรค์
#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมของวัดพุทไธสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา

Comments

comments