แสงแห่งธรรมส่องเตือนใจ
……..
ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร
ก็อย่างไปใส่ใจมาก
หากคุณเอาความสุขของคุณ
ไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น
คุณจะหาความสุขได้ยาก

#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#ทัวรวัดไทย
#แสงธรรมส่องใจ

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล