กฏแห่งกรรม

ความดีชั่ว ตัวตาย กาลภายหลัง
ชื่อก็ยัง ดังอยู่ มิรู้หาย
คนทำชั่ว มัวเมา อับเฉาตาย
ตกอบาย หลายกัลป์ พุทธันดร
แม้นทำดี มีชัย สมใฝ่ฝัน
สู่สวรรค์ ชั้นฟ้า เมธาสอน
ทำกรรมใด ไม่แปร ได้แน่นอน
ใจถึงก่อน ร้อนเย็น ย่อมเห็นเอย…

#คติธรรม
#วัดแจ้งลำหิน
#กฏแห่งกรรม

#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

สามารถติดตามข้อคิด คติธรรมดี ๆ ได้ที่ Instagram @tourwatthai

Comments

comments