ใจ…

ความหนักที่สุดก็คือใจ ความเบาที่สุดก็คือใจ ความหยาบที่สุดก็คือใจ ความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจ อยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้น…

Comments

comments