คติธรรมจากวัดนิคมวาสี
ไม่มีทั้ง ลบ และ บวก
อยู่ ศูนย์ ถาวร
เหตุผล= การไม่มองเห็นผิดถูก…

#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

#คติธรรมจากวัดนิคมวาสี
#ทัวร์วัดไทยได้หลักธรรม

#คติธรรมสอนใจ

การเดินทางไปวัดนิคมวาสี สระบุรี

 

Comments

comments