คติธรรมวัดเกาะลอย
โบราณว่า คราแก่เฒ่า ควรเข้าวัด
เพื่อขจัด กิเลสให้ หายฟุ้งซ่าน
สมัยนี้ กิเลสหนา กว่าโบราณ
ควรคิดอ่าน เข้าวัดบ้าง แต่เยาว์วัย…

— วัดเกาะลอย— ศรีราชา ชลบุรี