สำคัญ “ตน” 

ไม่ว่าธรรมส่วนใด

ถ้าสำคัญ “ตน” ว่าเสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น

©ThikumpornTu

Comments

comments