“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”

หมายถึง จะทำการใดๆ ควรคิด ควรศึกษา พยายามทำด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถ ก่อนที่จะไปพึ่งพา ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะในบางสถานการณ์ผู้อื่นก็อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้

 

Comments

comments