“เวลา”…เป็นสิ่งเดียวในโลก
ที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบ…

พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)