โอวาทธรรม หลวงปู่โต

อยากมีชีวิตที่ดี
ก็ต้องสร้าง บุญบารมี ไว้บ้าง
เมื่อถึงเวลา สวรรค์เปิดทาง
ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่….