….เกิด…
กุศลกรรม นำเกิด ประเสริฐสม
เอกอุดม ร่มเย็น สุขเป็นผล
รูปร่างสวย รวยทรัพย์ เช่นกับดล
เชาว์เลิศล้น ชนชม นิยมปอง
อกุศลธรรม นำเกิด มิเฉิดฉาย
รูปขี้ร้าย กายดำ ผลกรรมสนอง
เจ็บป่วยไข้ ไส้ห่อ ไม่พอครอง
ไร้พวกพ้อง หมองหม่น มืดมนเอย…

#คติธรรมจากวัดแจ้งลำหิน
#ทัวร์วัดไทย
#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม

การเดินทางไปวัดแจ้งลำหิน

Comments

comments