พรปีใหม่

จงโชคดีทวีศักดิ์ลุมรรคผล
น้อมนำตนพ้นชั่วเครื่องมัวหมอง
ก่อนเคยทำกรรมใดควรไตร่ตรอง
พบบกพร่องป้องกันแก้ทันที
พลันรุ่งโรจน์โสตถิอดิศัย
ทั้งกายใจ ไร้ทุกข์ สุขสุขี
อายุขัยไม่น้อยนับร้อยปี
เจริญศรี มีชัย ปีใหม่เอย…

#คติธรรม
#ทัวร์วัดไทยได้ธรรม
#คติธรรมวัดแจ้งลำหิน
#วัดแจ้งลำหินปทุมธานี

การเดินทางมาวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี

พบกับคติธรรมดี ๆ มากมายได้ที่ instagram @tourwatthai