กฐินวัดดอนใหญ่
คลอง 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

เพื่อสร้างอุโบสถเงินในปทุมทอง ซื้อที่ดินถวายวัด และสร้างพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาว 99 เมตร. 99 เซนติเมตร

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น.
กองละ 1,999 บาท
ประธานในพิธี
บริษัท โพลีคอม โกลบอล จำกัด นำบุญโดย คุณศักดิ์ชัย ศุภพิทักษ์
พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยศรัทธา
ติดต่อสอบถามรับเป็นเจ้าภาพต้นกฐินและจองโรงทานได้ที่
โทร 08-5129-2543, 08-5186-5924, 06-5687-4208

การเดินทางไปวัดดอนใหญ่

Comments

comments