ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดแจ้งลำหิน
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
เวลา 10.29 น. ร่วมถวายผ้ากฐิน ร่วมสะสมบุญทานบารมี กับการทอดกฐินสามัคคี
กฐินกองละ 999 บาท
จองได้ที่เจ้าอาวาส 085-018-9218

ประธาน คุณประพิณ สว่างเรือง -พลตรีสันติพจน์ เที่ยงอรุณธรรม
ออกโรงทาน พ.ญ.สุดารัตน์ รอดเล็ก โทรศัพท์ 089-455-3173

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น. ตั้งองค์กฐินที่ศาลาการเปรียญ
เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
เวลา 9.29 น. แห่กฐินรอบอุโบสถ
เวลา 10.29 น. ถวายกฐิน

การเดินทางไปกฐินวัดแจ้งลำหิน ปทุมธานี