ข้่าพเจ้า  ธรรมธีระ  ธรรมะพิสุทธิ์

นามปากกาว่า
นวองคลี

ศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานถึง 43 ปี
ตั้งแต่พ.ศ2518 _ 2561)

ทำหน้าที่รับใช้ศาสนาโดยการเผยแผ่วิปัสสนามา
30 ปีเต็ม(พ.ศ 2532_2562 )

ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้ ไม่เคยเรี่ยไรบอกบุญเพื่อก่อสร้างศาสนวัตถุใดๆให้พระพุทธศาสนาเลยสักครั้งเดียว

บัดนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่มีดำริว่า
จะช่วยหาทุน สร้างพระอุโบสถ ณ วัดหนองขวาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี
(ท่านเจ้าคุณ สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปปัจจุบัน

วัดหนองขวางนี้ยังไม่เคยมีพระอุโบสถมาก่อนจึงเห็นสมควรที่จะสร้างพระอุโบสถขึ้นเพื่อถวายไว้ในพระศาสนา

จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมกันสร้างพระอุโบสถหลังนี้ ด้วยการทอดผ้าป่าสามัคคี ปีละครั้ง เป็นเวลา 3 ปีเพื่อสมทบทุนใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถ  โดยจะเริ่มทอดผ้าป่ากองแรก ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00น

จึงกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพ
สาธุ

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาค
เข้ากองผ้าป่า สร้างพระอุโบสถ วัดหนองขวางจังหวัดบุรีรัมย์
กรุณาติดต่อแอตไลน์ ID Line dhammada1975