เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด 19 ทำให้สิ่งของขาดแคลนเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลสงฆ์

ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของดังนี้

1. หน้ากากอนามัย
2. แอลกอฮอล์ทั้งแบบเจล และแบบน้ำ
3. น้ำผลไม้ 100% หวานน้อย ทาง รพ.แจ้งว่ายี่ห้อมาลีก็ได้ เอาแบบไม่มีกาก ,เกล็ด เพราะจะถวายเป็นน้ำปานะในช่วงบ่าย
4. นมรสจืด หรือพร่องมันเนย เช่น ไทยเดนมาร์ค
5. นมไวตามิลสูตรน้ำตาลน้อย หรือไม่มีน้ำตาล
6. Glucerna: กลูเซอนา เอสอาร์ ทริปเปิ้ลแคร์ อาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวาน
7. เอนชัวร์ อาหารเสริม สูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

สามารถนำไปมอบทำบุญได้ที่ รพ.สงฆ์หรือ ส่งทางไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ แมสเซนเจอร์ หรือทางอื่นๆ ได้ที่

โรงพยาบาลสงฆ์
เลขที่ 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
(02) 640-9537
หมายเหตุ :
ถ้าบริจาคอาหารหรือของกินได้ต่างๆ ให้วงเล็บต่อท้ายว่า : (ฝ่ายโภชนาการ)

ถ้าเป็นสิ่งของทั่วไป เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ผ้าอ้อม ทิชชู่ ฯลฯ ให้วงเล็บต่อท้ายว่า (ฝ่ายพัสดุ)

Comments

comments