ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา
เทศน์มหาชาติ – บวชเนกขัมมะจารีณี – เวียนเทียน

ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

วันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมบวชเนกขัมมะจาริณี

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๘.๓๐ น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก)
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ – สามเณร
เวลา ๒๐.๐๐ น. ร่วมเวียนเทียน (ทางวัดมีดอกไม้ – ธูปเทียน ให้บูชา)

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ลาศีล

ขอเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศ,พร้อมเพรียงกันตามวันเวลาดังกล่าว
ติดต่อสอบถาม ๐๒ ๗๓๔ ๘๓๑๖ , ๐๒ ๑๓๘ ๖๖๗๙
ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Comments

comments