ขอเชิญร่วมทำบุญ ซื้อที่ดินถวาย
วัดโชติการาม ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตารางวาละ 20,000 บาท 400 ตารางวาหรือตามศรัทธา
บริจาคที่บัญชี ธนาคารธนชาต สาขานนทบุรี
ชื่อบัญชี วัดโชติการาม เลขที่บัญชี 074-6-03096-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ติดต่อสอบถาม
พระปลัดถวิน ถาวโร เจ้าอาวาสวัดโชติการาม โทร 084-6958654
พระสมุห์ยุทธนา อนุทโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโชติการาม โทร 062-1869949
พอ.สำคัญ นพคุณ ไวยาวัจกร 1 โทร 081-7037426
นายนพพร ทิมจรัส ไวยาวัจกร2 โทร 090-9804590

การเดินทางไปวัดโชติการาม นนทบุรี