ขอเชิญร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ย้อนอดีต ๒๔๘ ปี   วันที่ ๓๐ มีนาคม นี้

ณ บริเวณวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

49597

Comments

comments