ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสมโภชพระอุโบสถ
ปิดทองตัดหวาย ฝังลูกนิมิต

ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมสร้างอานิสงส์ อันยิ่งใหญ่
ในวันที่ 14 -18 มกราคม 2561
ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง37

ประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่
สำนักงานกองทุนพระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแช่แห้ง
เฟสบุ๊ค วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
นายธนบดี ศรีประเสริฐ โทร 081-5598369
หรือโอนเงินทางธนาคารกรุงเทไย ชื่อบัญชี วัดพระธาตุแช่แห้ง (บูรณะปฏิสังขรพระอุโบสถ) เลขที่ 695-0-302983