ขอเชิญร่วมเป็น ๑ พลังบุญ

1
พิธีอัญเชิญพระพุทธประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี
และพิธีทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์
เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร ถนนสาย ค พุทธมณฑล

สอบถามเพิ่มเติม 081-554 9421 (สุขประสงค์), 089-441 6726 (ศิริวรรณ), 081-723 9997 (ชยพัทธ์)