ความทุกข์

ความทุกข์ ก็เหมือนกับ เกลือ
มันจะเค็มหรือไม่ … ขึ้นอยู่กับใจเรา
ว่าเป็นแค่น้ำแก้วหนึ่ง
หรือเป็นลำธารหนึ่งสาย

-พระไพศาล วิสาโล –

Comments

comments