เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดเทียนพรรษา และชุดผ้าอาบน้ำฝน แก่พระสงฆ์-สามเณร
วัดท่าไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561
ชุดละ 200 บาท

วัดท่าไคร้

สว่างนอกด้วยแสงไฟ สว่างในด้วยแสงธรรม
น้อมนำสร้างความดี สร้างบารมีไว้ในพระพุทธศาสนา

แจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 095-530249 หรือผ่าน facebook วัดท่าไคร้ แม่ริม
หรือโอนผ่านบัญชีเลขที่ 515-047619-6 วัดท่าไคร้ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม