ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ
#ทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศ
กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ หรือ ตามกุศลศรัทธา

ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ร่วมทำบุญตามกุศลศรัทธาได้ที่ พระภาวนาธรรมาภิรัช.วิ เจ้าอาวาส
สำนักงานวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) หรือ โอนเงินทำบุญเข้าบัญชีวัดร่ำเปิง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 504-0-722000
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-278620 กด 0 โทรสาร 053-810186