บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดปากน้ำ นนทบุรี
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

0ทอดกฐินสามัคคี

ใครที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า สามารถร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีได้ทุกสถานีรถไฟฟ้าจะมีกล่องรับบริจาคขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

Comments

comments