ปันน้ำใจแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล
มูลนิธิสุปฏิปันโน วัดมเหยงคณ์
เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคส่วนที่เหลือจุนเจือผู้ที่ยังขาดแคลน
ทุนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา
เสื้อผ้า
เครื่องเขียน
ยาและเครื่องเวชภัณฑ์

ติดต่อบริจาคได้ที่อาคารเอนกประสงค์2 โทรศัพท์ 083-079-9302

 

Comments

comments