วัดหาดชมพู แม่อาย เชียงใหม่

ฟรีรับจัดศพไร้ญาติ ศพอนาถา ศพยากจน หรือไม่มีเงินจัดศพ วัดนี้จัดให้ฟรี สวดศพให้ฟรี เผาให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ณัฐนนท์ กิตฺติเมธี (อินทรา) โทร 096-1415498

#ฝากบอกบุญมาณที่นี้ ร่วมช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันค่ะ

ใครสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพศพไร้ญาติ หรือสบทบทุนสำหรับให้วัดจัดงานศพไร้ญาติ ติดต่อพระครูสังฆรักษ์ณัฐนนท์ ได้ตรงที่เบอร์ด้านบนค่ะ

การบริจาคช่วยศพไร้ญาติ ถือเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงยิ่ง จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ดวงชะตา และช่วยให้แคล้วคลาดพ้นเคราะห์พ้นภัยจากเรื่องร้าย ๆ อันตรายทั้งหลายทั้งปวง

เครดิตภาพทิฆัมพร ตันติวิมงคล