ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ส่งเสริมเยาวชนไทย
ร่วมอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร 263 รูป ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ไตรจีวร กลดธุดงศ์ และทุนการศึกษา
ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์
เลขที่ 89 หมู่ 5 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ วัดสระเรียง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

2เจ้าภาพงานบวช

โครงการบรรพชาสามเณร 263 รูป
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 16 เมษายน พ.ศ. 2561

การติดต่อร่วมทำบุญ
สำนักงานกลางสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ โทร 075-340-043 พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย โทร 061-526-2919 พระสาโรจน์ ธนฺมสโร โทร 080-074-2144
หรือโอนเข้าธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสนครศรีธรรมราช บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางศานาพระพุทธศาสนา เลขที่บัญชี 779-0-36355-7

  • เจ้าภาพบรรชาสามเณร รูปละ 999 บาท
  • เจ้าภาพผ้าไตรจีวร ไตรละ 699 บาท
  • เจ้าภาพภัตตาหารแล้วมื้อละ 2,999 บาท
  • เจ้าภาพน้ำปานะวันละ 2 มื้อ มื้อละ 1,999 บาท
  • เจ้าภาพบริขารกลดธุดงศ์ ชุดละ 499 บาท
  • เจ้าภาพบาตรแสตนเลส ใบละ 599 บาท
  • เจ้าภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน อาทิตย์ต้นเดือน เดือนละครั้ง ครั้งละ 3 กอง กองละ 1,500 บาท
  • เจ้าภาพอุปกรณ์การเรียนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทั่วไป ตามกำลังศรัทธา

กรุณาส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนมาที่ แฟกซ์ 075-340-042

อานิสงสืการเป็นเจ้าภาพงานบวช
1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง
2. ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
3. ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล
4. ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี มีปฏิกาณว่องไว มีปัญญาดี
5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป
6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดา
7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม
9. ย่อมมีอิสระเสรี มีอำนาจมาก
10. เมื่อยังไม่หมดกิเลส เมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสรรค์เป็นเทวดาหรือพรหม
11. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผล นิพพาน ได้ง่าย