ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเจ้าภาพในการบูรณะ พระอุโบสถ

พระอุโบสถวัดธาตุทอง
รายละเอียดการบูรณะ ดังนี้
1. ซ่อม เปลี่ยนหลังคา พระอุโบสถ
2. ปรับปรุงที่เก็บอัฐิใต้พระอุโบสถ
3. ทำคันกั้นน้ำรอบพระอุโบสถ
4. ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างรอบพระอุโบสถ
5. ซุ้มเสมารอบพระอุโบสถ
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

พระอุโบสถวัดธาตุทอง1

หลวงพ่อพระราชวรฐาณโสภณ (เจ้าอาวาส และประธานโครงการ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถที่พระเดชพระคุณพระบูรพาจารย์ได้สร้างไว้ดีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพให้กลับมีสภาพมั่นคงดังเดิม
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ให้สมกับการได้รับยกเป็น พระอารามหลวง
3. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์

————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๗๑๔ ๔๖๓๑-๒ , ๐ ๒๓๙๑ ๙๖๑๖ , ๐๖ ๒๙๒๙ ๕๔๙๑

Comments

comments